13000 / 13113 - Granty - 2013

13000 / 13113 - katedra elektrotechnologie

Projekty podporované granty 2013

Barto, S.: Analýza faktorů, které ovlivňují kvalitu pájených a adhezních spojů, pomocí faktorových experimentů a Taguchiho přístupu.
2012 - 2013, SGS12/136/OHK3/2T/13
Bouda, V.: COST Akce MP1003 Evropská vědecká síť pro umělé svaly
2011 - 2014, COST Akce MP1003
Černá, L.: Diagnostika fotovoltaických modulů s využitím střídavých metod měření
2013 - 2013, SGS13/070/OHK3/1T/13
Hrzina, P.: Rozvoj laboratoří pro výuku solárních systémů, elektrochemických zdrojů a mikrovlnných měření
2013 - 2013, 1380/2013/A/a
Janiš, R.: Magnetické kapaliny a možnosti jejich využití v tepelných trubicích
2013 - 2013, SGS13/071/OHK3/1T/13
Kotlan, J.: Studium struktury a elektrických vlastností plazmově nanášených keramik a silikátů
2013 - 2015, SGS13/195/OHK3/3T/13
Pikna, P.: Pasivace solárních článků ve vodní páře a posuzování efektivity tohoto procesu
2013 - 2013, SGS13/072/OHK3/1T/13
Tomešová, K.: Vysokoteplotní tribologická analýza tenkých vrstev ve vakuu
2012 - 2014, SGS12/182/OHK4/3T/13
Zhuravskaya, O.: Zlepšování efektivity výrobních procesů v elektrotechnice metodikou Lean Six Sigma
2011 - 2013, SGS11/152/OHK3/3T/13
Žák, P.: Problematika povrchových úprav pro bezolovnaté technologie
2012 - 2014, SGS12/183/OHK3/3T/13
Stránka vytvořena 09.12.2022 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.