13000 / 13101 - Granty - 2014

13000 / 13101 - katedra matematiky

Projekty podporované granty 2014

Dostál, M.: Obohacené algebraické teorie
2014 - 2016, SGS14/186/OHK3/3T/13
Hamhalter, J.: Topologické a geometrické vlastnosti Banachových prostorů a operátorových algeber
2012 - 2016, GAP201/12/0290
Helisová, K.: Stochastické modelování a statistická analýza náhodných množin
2013 - 2015, GP13-05466P
Tišer, J.: Nelineární funkční analýza
2011 - 2015, GAP201/11/0345
Velebil, J.: Algebraické metody v teorii důkazů
2011 - 2015, GAP202/11/1632
Žáček, P.: Kvantové struktury
2013 - 2015, SGS13/192/OHK3/3T/13
Stránka vytvořena 10.12.2023 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.