Popis předmětu - A0B04TOEFL

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B04TOEFL TOEFL
Role:  Rozsah výuky:4C
Katedra:13104 Jazyk výuky:
Garanti:  Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04TOEFL

Anotace:

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) je mezinárodně uznávaná standardizovaná jazyková zkouška, která umožňuje studentům prokázat jazykové schopnosti při žádosti o studium na zahraničních školách. Kurz je určen studentům, kteří úspěšně ukončili studium anglického jazyka na úrovni B2 podle Evropského referenčního rámce. Kurz zlepší jazykové dovednosti s ohledem na charakter zkoušky, seznámí studenty s formální stránkou zkoušky, a poskytne strategie pro vykonání testu. Tento předmět je ohodnocen 4 kredity, což předpokládá 3 hodiny domácí přípravy týdně. Následné vykonání zkoušky TOEFL minimálně na 100 bodů (úroveň B2) do konce letního zkouškového období je podmínkou pro udělení zápočtu. Zkouška není součástí kurzu a je zpoplatněna částkou 240 USD. Je možno ji vykonat v testovacích centrech v Praze a Ostravě. Termíny zkoušek jsou zveřejňovány na http://www.ets.org/toefl. V době letního zkouškového období je k dispozici řada termínů. Platnost zkoušky je 2 roky.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B04TOEFL

Cíle studia:

Cílem kurzu, který je vyučován v časové dotaci 2x2 hodiny týdně, je jednosemestrální příprava studenta na tuto zkoušku.

Obsah:

Na začátku kurzu budou studenti seznámeni se strukturou zkoušky, napíší diagnostický test, který umožní identifikovat slabé a silné stránky studenta. Během kurzu se seznámí se strategiemi pro úspěšné zvládnutí všech integrovaných částí zkoušky, které zahrnují poslech, čtení, psaní a mluvení tak, jak je reálné při přednášce na americké univerzitě. Domácí příprava spočívá ve cvičeních k vystavění potřebné slovní zásoby, gramatiky, psacích a studijních dovedností. Součástí kurzu jsou i četné progress testy. Podmínky přihlášení (stačí splnit kteroukoliv z podmínek): ?více než 80 bodů z rozřazovacího testu pořádaného katedrou jazyků při zápise ?více než 80 bodů z rozřazovacího testu v náhradním termínu v zimním zkouškovém období (kontaktuje garanta). ?absolvováním kurzů A2 na Katedře jazyků FEL ČVUT nebo na jiné součásti ČVUT ?certifikátem o úspěšném absolvování jiné zkoušky na úrovni nejméně B2

Osnovy přednášek:

1. TOEFL základní informace. Skórování. Americké univerzity. Hodnocení diagnostického testu.
2. Podpůrné dovednosti. Poznámky. Parafrázování. Shrnování. Slovíčka. Výslovnost.
3. Gramatika.
4. Tvorba dovedností. Strategie pro čtení. Typy otázek. Porozumění z kontextu.
Spojitost myšlenek.
5. Porozumění detailům. Rozpoznání parafrází. Dedukování. Dělání závěrů.
6. Shrnování. Grafy. Poslechové strategie. Typy úloh. Porozumění přirozené
řeči.
7. Spojovací obraty. Identifikace tématu. Porozumění detailům.
8. Dedukování a dělání závěrů při poslechu. Mluvení - nezávislé a integrované úlohy.
Výslovnost. Závěry.
9. Nezávislé mluvní úlohy. Integrované mluvní úlohy.
10. Integrované úlohy ? poslech a mluvení. Strategie pro psaní. Koheze.
11. Příprava psaní. Závěry. Analýza esejí.
12. Organizace efektivní odpovědi. Parafrázování. Shrnování. Integrace pasáží.
Odpovědi na integrované úlohy.
13. Zpětná vazba. Sebehodnocení. Progress test. Analýza skóre jako základu pro
TOEFL-IBT test.
14. Rezerva.

Osnovy cvičení:

Osnovu cvičení naleznete na: http//:jazyky.feld.cvut.cz/vyuka/A/TOEFL

Literatura:

a) povinná literatura:
Jolene Gear and Robert Gear: Cambridge Preparation for the TOEFL? Test, 4th edition, CUP
b) doporučená literatura:
The Official Guide to the TOEFL ? Test with a CD-ROM, Fourth Edition, McGraw-Hill, 2012. Michael McCarthy and Felicity O'Dell: Academic Vocabulary in Use, Cambridge University Press, 2008. Raymond Murphy: English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2004. Martin Hewings: Advanced Grammar in Use, Cambridge University Press, 1999. Edward D. Johnson: The Handbook of Good English, Washington Square Press Reference, 1991.

Požadavky:

Podmínky přihlášení (stačí splnit kteroukoliv z podmínek): - více než 80 bodů z rozřazovacího testu (na informační schůzce nebo kontaktuje garanta) - absolvováním kurzů A2 na Katedře jazyků FEL ČVUT nebo na jiné součásti ČVUT - certifikátem o úspěšném absolvování jiné zkoušky na úrovni nejméně B2

Poznámka:

Vykonání zkoušky TOEFL minimálně na 100 bodů (úroveň B2) do konce letního zkouškového období je podmínkou pro udělení zápočtu.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 10.12.2023 07:51:59, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, L/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)