Popis předmětu - V32PRD

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
V32PRD Prostředky datové komunikace
Role:  Rozsah výuky:2P + 2L
Katedra:13132 Jazyk výuky:CS
Garanti:Vodrážka J., Zeman T. Zakončení:KZ
Přednášející:Vodrážka J., Zeman T. Kreditů:6
Cvičící:Vodrážka J., Zeman T. Semestr:Z

Anotace:

Předmět se zabývá vybranými způsoby přenosu informace včetně popisu příslušných rozhraní, protokolů a prostředků. Přednášky rozšiřují znalosti získané v jiných předmětech, orientovaných na datové sítě, zejména směrem k aplikacím v průmyslu. Cvičení mají projektový charakter.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: V32PRD

Cíle studia:

A) Požadavky pro udělení zápočtu:
1) studie projektu
2) prezentace výsledků projektu
3) úspěšně odevzdaná zpráva z projektu
B) Hodnocení klasifikovaného zápočtu:
Celkové hodnocení vychází ze stupnice ECTS.
1) studie projektu (0–10 bodů)
2) hodnocení projektu (0–90 bodů)

Osnovy přednášek:

1. Úvod do předmětu. Stav, rozvoj a budoucnost datových komunikací v ČR a ve světě.
2. Datové sítě pro veřejné a privátní sítě (internet vs. průmyslové sítě, rozdíly, parametry, bezpečnost).
3. Datový řetězec. Klasická datová rozhraní. Sběrnice RS485, 1-wire, M-Bus.
4. Vlastnosti metalických datových rozhraní (USB, IEEE1394, MIDI, S/PDIF a HDMI).
5. Vlastnosti rádiových datových rozhraní (W-USB, ECMA368, Bluetooth, IEEE815.3c).
6. Datová rozhraní pro průmyslové sítě, průmyslový Ethernet. Budoucnost datových rozhraní.
7. Obvody datových rozhraní, modemy (zobecněný model). Funkce vybraných bloků v modemech.
8. Aplikace kódovacích metod – mřížkové kódy, turbo kódy.
9. Vysokorychlostní modemy (xDSL, G.fast, nové trendy).
10. HDO. Využití energetických vedení a sítí pro přenos datového signálu, systémy PLC a BPL.
11. Inteligentní sítě (smart grid). Řízení sítí, Scada, RTU.
12. Přenos dat v sítích kabelové televize. Základní vlastnosti a využití IPTV.
13. Specifika přenosu dat v mobilních sítích. Využití 5G pro průmysl 4.0.
14. Principy e-learningu, prostředky pro on-line výuku.

Osnovy cvičení:

1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v laboratoři. Požadavky pro udělení zápočtu. Výběr projektu a seznámení s technickými prostředky laboratoře.
2. Příprava laboratorní studie a její hodnocení.
3. –12. Práce na projektu.
13. Prezentace výsledků projektu. Odevzdání zprávy z projektu.
14. Hodnocení projektu a zápočet.

Literatura:

1. VODRÁŽKA, Jiří a Petr JAREŠ, 2019. Komunikační sítě pro energetiku budoucnosti (Smart Grid) [online]. Praha [cit. 2022-05-11]. Dostupné z: https://www.vovcr.cz/portal/topic/520
2. VODRÁŽKA, Jiří a Petr JAREŠ, 2019. Testování nové generace internetových přípojek (NGA) [online]. Praha [cit. 2022-05-11]. Dostupné z: https://www.vovcr.cz/portal/topic/521?displayType=blocks
3. SVOBODA, Jaroslav, 2017. Využívání silnoproudých vedení pro přenos zpráv (PLC, BPL) [online]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická [cit. 2022-05-11]. ISBN 978-80-01-06276-0. Dostupné z: http://techpedia.fel.cvut.cz/single/?objectId=87
4. PRAVDA, Ivan, 2017. Vysokorychlostní přístup k Internetu [online]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická [cit. 2022-05-11]. ISBN 978-80-01-06281-4. Dostupné z: http://techpedia.fel.cvut.cz/single/?objectId=88
5. LUCKI, Michal, 2017. Moderní metody modulace [online]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická [cit. 2022-05-11]. ISBN 978-80-01-06271-5. Dostupné z: http://techpedia.fel.cvut.cz/single/?objectId=86
6. PRAVDA, Ivan, 2017. Moderní datová rozhraní [online]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická [cit. 2022-05-11]. ISBN 978-80-01-06266-1. Dostupné z: http://techpedia.fel.cvut.cz/single/?objectId=85

Požadavky:

Klíčová slova:

datové komunikace, datová rozhraní, datové služby, průmyslové sítě, e-learning, on-line výuka, smart grid

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 24.7.2024 09:51:15, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, L/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)