Popis předmětu - A4M33VIA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A4M33VIA Vývoj internetových aplikací
Role:  Rozsah výuky:1P+1C
Katedra:13133 Jazyk výuky:CS
Garanti:Šedivý J. Zakončení:Z
Přednášející:Šedivý J. Kreditů:3
Cvičící:Konrád J., Marek P., Pichl J., Šedivý J. Semestr:Z

Webová stránka:

https://sites.google.com/a/via.felk.cvut.cz/via/

Anotace:

Předmět VIA se zaměřuje na vývoj moderních web aplikací. Celý cyklus přednášek začne přehledem internetových dat. Jan data vznikají, jak roustou, jak se mění používání internetu, jaká zařízení data generují, kdo jsou uživatelé, co jsou hlavní aplikace a jak budovat inteligentiní weby. Budeme se věnovat tomu jak data z internetu získat, jak je zpracovat, uložit a jak v nich hledat. Hledání je stále jednou z nejdůležitějších aplikací, proto ve cvičeních vytvoříme aplikaci pro vyhledávání dat. Součástí návrhu bude vývoj REST API, použití mikroservisů a dalších moderních technologií z oblasti umělé inteligence. Postupy návrhu budou demonstrovány na praktických příkladech především konverzačních technologií, jako jsou boty a hlasové služby. Některé z technologií budou probírány na cvičeních. A4M33VIA

Cíle studia:

Hlavním cílem je seznámit studenty s metodikou návrhu webových aplikací. Předmět bude vysvětlovat co vše je potřeba k dosažení tohoto cíle. Předmět se soustřeďuje více na architektůru, konfiguraci, monitorování než na vlastní programování.

Osnovy přednášek:

viz: https://sites.google.com/a/via.felk.cvut.cz/via/rozvrh-prednasek

Osnovy cvičení:

1. Semestrální práce: úkolem bude navrhnout vlastiní aplikaci. POŽADAVKY: zapisovat postup práce na webu (blog, github, code.google.com, ...) Dvakrát za semestr bude cvičení věnováno prezentaci. Aplikace bude muset mít webovou část napsanou v Javě a klientskou část napsanou pro web.
2. V průběhu semestru vysvětlíme jak postupovat při návrhu aplikace a jak testovat kvalitu, jak sledovat její použití atd.
Zápočet

Literatura:

http://code.google.com Murach, J.: ASP.NET 2.0 Web Programming with C# 2005. Murach. Asleson, R., Schutta, N. T.: Pro Ajax and Java Frameworks. Apress, 2006.

Požadavky:

Vývoj webových aplikací 1 Aktuální informace zde: https://sites.google.com/a/via.felk.cvut.cz/via/ informace o průběhu minulého smestru najdete zde http://jsedivy.blogspot.com/

Klíčová slova:

REST API, AJAX, Big Data

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 6.2.2023 17:50:41, semestry: Z,L/2022-3, L/2021-2, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)