Popis předmětu - AD1M13TPR

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
AD1M13TPR Technologické projektování
Role:  Rozsah výuky:14KP+6KC
Katedra:13113 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Webová stránka:

http://ocw.cvut.cz/moodle/course/enrol.php?id=69

Anotace:

Projektový management. Životní cyklus produktu a projektu. Fáze projektu: inicializační, konstrukční, odbavení a údržba. Organizační struktura projektu. SWOT, PEST a 5P analýzy. Pracovní toky, workflow. Harmonogram, GANTT, PERT. Modelování ve výrobě a projektování. Management dokumentace, zdrojů, kvality a znalostí. Standardy pro výměnu výrobkových a obchodních dat. Enterprise ontologie.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A1M13TPR

Osnovy přednášek:

1. Úvod do předmětu. Co je to technologické projektování.
2. Typy projektů. Projektový management. Životní cyklus produktu.
3. Inicializační fáze projektu. Studie uskutečnitelnosti. SWOT, PEST, 5P.
4. Plánování. Týmy. Harmonogram.
5. Konstrukční fáze projektu. Co je to TPV. Kusovník.
6. Fáze odbavení projektu. Dokumentace produktu.
7. Fáze údržba projektu, produktu.
8. Management změn a kvality.
9. Modelování v projektování. Typy modelů.
10. Management dokumentace výrobku.
11. Standardy STEP a EDI.
12. Management zdrojů projektu. Času, lidí, zákazníků, prostředků.
13. Management znalostí. Topic mapy. Paměťové mapy.
14. Rezerva - Ontologie v průmyslu.

Osnovy cvičení:

1. Úvodní cvičení. Seznámení s harmonogramem cvičení.
2. Výběr vhodných projektů.
3. Požadavky na 1. prezentaci.
4. Ukázky vybraných nástrojů. Konzultace.
5. 1. prezentace, 1 skupina.
6. 1. prezentace, 2 skupina.
7. 1. prezentace, 3 skupina.
8. Požadavky na 2. prezentaci.
9. Ukázky vybraných nástrojů. Konzultace.
10. 2. prezentace, 1 skupina.
11. 2. prezentace, 2 skupina.
12. 2. prezentace, 3 skupina.
13. 2. prezentace, 4 skupina.
14. Zápočet.

Literatura:

V. Němec, Projektový management, ISBN 80-247-0392-0, Grada 2002
P. Fiala, Projektové řízení - modely, metody, analýzy, ISBN 80-86419-24-X, Professional Publishing, Praha 2004
Projektový management, on line: http://pavel.lasakovi.com/dovednosti/projektovy-management/nic/

Požadavky:

Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce. Podmínkou zápočtu je odevzdání dostatečně ohodnoceného projektu. Další informace jsou na webových stránkách předmětu.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Klíčová slova:

projektový management, technologický projekt, plánování, SWOT, PEST, 5P, management zdrojů, management změn, životní cyklus projektu

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 28.3.2023 17:50:13, semestry: Z/2022-3, Z/2024-5, Z/2023-4, L/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)