Popis předmětu - XP13TND

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP13TND Technika nízkých teplot a supravodivost
Role:S Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13113 Jazyk výuky:CS
Garanti:Kuba J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Kuba J. Kreditů:4
Cvičící:Kuba J. Semestr:L

Webová stránka:

/education/bk/predmety/11/85/p11850704.html

Anotace:

Termodynamické principy chlazení. Zařízení pro získávání nízkých teplot, zkapalňovače plynů. Dosahování ultranízkých teplot. Termodynamické vlastnosti izotopů helia a vybraných plynů. Fyzikální vlastnosti pevných látek za nízkých teplot. Základy teorie supravodivosti. Transportní proudy v supravodičích. Stabilita supravodivého stavu, slabá supravodivost, tunelové jevy. Vlastnosti a technologie kovových supravodičů. Vlastnosti a technologie vysokoteplotních supravodičů. Tepelné izolace nízkoteplotních zařízení. Nízkoteplotní termometrie. Vybavení a práce v nízkoteplotní laboratoři. Využití nízkých teplot a supravodivosti ve vědě a technice.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP13TND

Osnovy přednášek:

1. Termodynamické principy chlazení
2. Zařízení pro získávání nízkých teplot
3. Metody a zařízení pro dosahování teplot pod 1K
4. Termodynamické vlastnosti vybraných obecných plynů
5. Termodynamické vlastnosti izotopů helia
6. Vybrané fyzikální vlastnosti pevných látek za nízkých teplot
7. Elektrická vodivost pevných látek za nízkých teplot
8. Základy teorie supravodivosti
9. Transportní proudy v supravodičích
10. Stabilita supravodivého stavu
11. Vlastnosti a technologie kovových supravodičů
12. Vlastnosti a technologie nekovových supravodičů (HTS)
13. Transport tepla v oblasti nízkých teplot
14. Nízkoteplotní termometrie

Osnovy cvičení:

1. Organizace cvičení,bezpečnost
2. Využití kryotechniky ve vědě a technice,seminář
3. Vybavení nízkoteplotní laboratoře,seminář,ukázky
4. Prakticky užívané typy tepelných izolací,seminář,ukázky
5. Výklad lab.úloh I 6-8. Praktická měření v laboratoři
9. Výklad lab.úloh II
10-12. Praktická měření v laboratoři
13. Slabá supravodivost a její využití,seminář
14. Zápočet

Literatura:

[1] Středa, P., Janů, Z.: Supravodivost a fyzika nízkých teplot. ČVUT, Praha 1987
[2] Odehnal,M.: Supravodivost a jiné kvantové jevy, Akademia, Praha 1992
[3] Trappeniers,L. and coll.: Critical currents,pinning forces and irreversibility fields in YBaCuO single crystals with columnar defects in fields up to 50 T, Physica C 313,Elsevier Science Ltd.,1999
[4] Mayer, D.: Magnetická levitace a její využití, časopis Elektro, 2003/1

Požadavky:

Účast na cvičeních je povinná,student musí získat zápočet před vykonáním zkoušky

Klíčová slova:

technika nízkých teplot,kryotechnika

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 28.1.2023 15:50:37, semestry: Z/2024-5, Z,L/2022-3, L/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)