Popis předmětu - XP13DFD

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP13DFD Datová a funkční analýza výrobních systémů
Role:S Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13113 Jazyk výuky:CS
Garanti:Molhanec M. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Molhanec M. Kreditů:4
Cvičící:Molhanec M. Semestr:L

Webová stránka:

/education/bk/predmety/11/84/p11849304.html

Anotace:

Technologický systém výrobního podniku a jeho struktura. Vztah technologického systému k ostatním systémům VP. Prostředky řízení a informatizace výrobního systému. Distribuované systémy řízení výrobních systémů. Metodologie datové analýzy výrobního systému. Datová základna technické přípravy výroby. Metodologie funkční analýzy výrobních systémů. Metody analýzy datových a materiálových toků. Metody analýzy uživatelského prostředí IS výrobních systémů. Objektově orientované metodologie analýzy výrobních systémů. Metody časové analýzy výrobních systémů. Použití Petriho sítí při analýze výrobních systémů. Dokumentace a normy používané v oblasti datové a funkční analýzy. Automatizace metod analýzy, prostředky CASE.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP13DFD

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

[1] Richter, Sochor: Softwarové inženýrství I. Praha: ČVUT. 1998
[2] Tietze, P.: Strukturální analýza. Praha: Grada. 1992
[3] Molnár, Z.: Moderní metody řízení informačních systémů. Praha: Grada. 1992
[4] Pokorný, Halaška. Databázové systémy. Praha: ČVUT. 1998
[5] Řepa: Analýza a návrh informačních systémů. Praha: EKOPR

Požadavky:

Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce. Podmínkou zápočtu je docházka na cvičení, prezentace semestrálního tématu a odevzdání semestrálního projektu. Další informace jsou na webových stránkách předmětu.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 30.1.2023 17:53:25, semestry: Z/2024-5, L/2021-2, Z,L/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)