Popis předmětu - XP33VID

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP33VID 3D Počítačové vidění
Role:S Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13133 Jazyk výuky:CS
Garanti:Šára R. Zakončení:ZK
Přednášející:Šára R. Kreditů:4
Cvičící:Šára R. Semestr:Z

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/XP33VID

Anotace:

Úvod do projektivní geometrie, perspektivní kamera. Fundamentální a esenciální matice, jejich robustní odhad, kalibrace kamery. Problém korespondence, tvar z pohybu. Stereoskopické vidění, kyklopská reprezentace, disparita, omezení gradientu disparity, omezení dané uspořádáním. Čtyři formulace úlohy husté korespondence. Rekonstrukce modelu povrchu ze stereovidění, šírení chyb, příklady. Fyzika odrazivosti povrchu, rovnice ozáření, základní modely odrazivosti. Tvar z lambertovského stínování. Lokální analýza stínování. Přehled o dalších metodách tvaru z X. Aktuální informace na https://cw.felk.cvut.cz/doku.php/courses/xp33vid/start

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP33VID

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Hartley, R and Zisserman, A. Multiple View Geometry in Computer Vision. Cambridge Uiversity Press, 2003

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 9.12.2022 05:50:43, semestry: Z,L/2022-3, L/2021-2, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)