Motivační stipendia pro uchazeče ze středních škol pro akademický rok 2023/2024
VÝZVA

Žádost o níže uvedené stipendium či o vrácení poplatku za druhou a další přihlášku mohou podat studenti 1. ročníku bakalářského studia zapsaní do letního semestru akademického roku 2023/2024 pouze na FEL ČVUT, kteří vyhoví příslušným podmínkám.

Vyplněnou a podepsanou žádost odevzdejte své studijní referentce nejpozději do 31. března 2024 (žádost stačí poslat naskenovanou mailem).

Motivační stipendium bude po prověření žádosti vyplaceno koncem dubna 2024 všem řádně studujícím studentům, kteří splnili podmínky pro jeho přiznání.

 1. Motivační stipendium ve výši 7 000 Kč pro úspěšné absolventy středních škol – žádost

  Týká se studentů, kteří splnili některou z následujících podmínek:

  • úspěšně složili zkoušku „Matematika rozšiřující“ v roce 2023 se stupněm 1 (procento úspěšnosti 86 a více); dokládá se úředně ověřeným příslušným potvrzením, nebylo-li doloženo v průběhu přijímacího řízení
  nebo
  • úspěšně absolvovali v roce 2023 maturitní zkoušku a v průběhu svého středoškolského studia se umístili na 1. místě krajského kola nebo do 3. místa v celostátním kole středoškolské olympiády vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v kategorii A, B, C resp. D (matematické či fyzikální) nebo v kategorii P (programování), případně se takto umístili ve srovnatelných soutěžích jednotlivců s celostátní působností v Česku, zaštítěných MŠMT (například ve Středoškolské odborné činnosti) v oborech matematika a statistika, fyzika, informatika či elektrotechnika, elektronika a telekomunikace a řádně doloží tuto skutečnost (např. úředně ověřenou kopií platného dokumentu).
 2. O motivační stipendium ve výši 10 000 Kč pro vynikající bakalářské studenty, kteří za 1. semestr bakalářského studia z předmětů, jež jsou zahrnuty v doporučeném průchodu studijním plánem do 1. semestru, vykonali všechny zkoušky s hodnocením "A" a získali všechny (klasifikované s hodnocením "A") zápočty (v předmětech takto zakončených), není třeba žádat.

 3. Žádost o vrácení poplatku za podání dvou a více přihlášek v tom kole přijímacího řízení, v němž byl/a uchazeč/ka přijat/a ke studiu žádost

   

Praha 4. 3. 2024

doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc., proděkanka