MŠMT vyhlašuje výzvu na zahraniční stáže ESO 2023/2024

Výzva je určena  pro zájemce o placenou stáž u mezinárodní astronomické organizace ESO (Evropská jižní observatoř).

Jedná se o pobyt v délce 12 měsíců na pracovišti ESO v Garchingu u Mnichova nebo v Chile. Stáž je určena studentům, vědcům a inženýrům příslušné, ve výzvě specifikované odbornosti.

Účastník stáže získává stipendium na úhradu pobytových nákladů. Mezní termín pro podání přihlášek je 5. května 2023. Podrobnosti ke stážím a také k výběrovému řízení jsou uvedeny ve výzvě ke stážím ESO.

Pro zájemce o stáž proběhne v čtvrtek 13. dubna 2023 od 14:00 online seminář, kde budou zodpovězeny případné dotazy. Seminář je bezplatný, lze se na něj registrovat na e-mailové adrese jan.burianek@msmt.cz.

Dotazy je možné směřovat také docenta Stanislava Vítka z katedry radioelektroniky viteks@fel.cvut.cz