Výsledky slosování studentské ankety za zimní semestr 2022/2023

Dne 19. února 2023 proběhlo slosování 6465 anketních lístků za zimní semestr pro uzavřené předměty (stav vyplnění ankety je již 36 %). Vylosování provedl doc. Jaroslav Roztočil, předseda Akademického senátu FEL ČVUT, ceny do ankety vložil děkan fakulty prof. Petr Páta. Výherci obdrží příspěvek na elektroniku dle vlastního výběru v ceně 7000 Kč.

Byli vylosováni tito studenti:

Jméno Studijní program a obor  
Michaela Měrková Lékařská elektronika a bioinformatika, bakalářské studium, 3. ročník
Štěpán Štafl Inteligentní budovy, magisterské navazující studium, 1. ročník
Nadezhda Diumina Elektrotechnika, energetika a management - Aplikovaná elektrotechnika, bakalářské studium, 3. ročník

Výhercům blahopřejeme!

Anketa nyní pokračuje v módu "i pro zapsané předměty", v kterém se studenti mohou vyjádřit i k předmětům, které si zapsali, ale úspěšně neabsolvovali.

Anketa bude uzavřena v neděli 26. února a poté předána učitelům k vyjádření.

V Praze 20. 2. 2023

doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc., proděkanka