Výsledky ankety studentů s reakcemi učitelů za letní semestr 2022/2023

  • Výsledky ankety studentů s reakcemi učitelů za letní semestr 2022/2023 jsou dostupné na https://anketa.cvut.cz/.
  • Studenti a studentky FEL vyplnili anketní lístky z 32 %.
  • Každý učitel měl do 6. října možnost vyjádřit se k slovním komentářům studentů u svých předmětů.
  • Před předběžnými zápisy do letního semestru 2023/2024 (7. listopadu) budou zveřejněna vyjádření vedoucích kateder, garantů programů a děkana fakulty k výsledkům ankety včetně reakcí na podněty studentů uvedené v odpovědích na celofakultní otázky.

9. 10. 2023

doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc., proděkanka
doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., správce ankety FEL