Pozvánka na habilitační přednášku dr. Komance

Ve středu 11. května 2022 ve 13.00 proběhne habilitační přednáška Ing. Matěje Komance, Ph.D. Přednáška před Vědeckou radou FEL ČVUT v posluchárně T2:D3-209 proběhne prezenční formou.

Ve své habilitační přednášce se dr. Komanec z katedry elektromagnetického pole zaměří na optická vlákna s dutým jádrem (hollow-core fibers). Tento typ optických vláken tomto roce poprvé překonal standardní křemenná optická vlákna z hlediska přenosových ztrát a spolu s dalšími vlastnostmi již nyní představují jednu s nejlepších alternativ pro přenos optických signálů. Optická vlákna s dutým jádrem se tak rázem dostala do popředí nejen vědeckého zájmu, ale i řady možných komerčních aplikací. Pro maximální využití těchto vláken je nicméně nezbytné je efektivně napojit na stávající vláknově-optické systémy založené na standardních optických vláknech. Právě touto výzvou se dr. Komanec zabývá ve své habilitační práci, kde představuje jím navržený unikátní přístup k napojení vláken s dutým jádrem, který byl vyvinut ve spolupráci s University of Southampton. Následně demonstruje využití vyvinutého napojení na vybraných aplikacích.

Habilitační práce dr. Komance; Scanning-electron photograph of two real HCFs with their respective mode-field distributions which were measured by the near-field technique, a) 19-cell PBGF, b) 6-tube NANF.