Pozvánka na habilitační přednášku: Od lidí k humanoidním robotům

Zveme vás ve středu 12. října 2022 ve 13:00 hod. na přednášku Učení se modelů těla: od lidí k humanoidním robotům Mgr. Matěje Hoffmanna, Ph.D. v rámci obhajoby jeho habilitační práce.

Inspirace lidským mozkem převedená do algoritmů sebezdokonalujících se robotů. I takto by se dalo shrnout jedno z témat, kterým se věnuje skupina humanoidní robotiky na katedře kybernetiky FEL ČVUT. Matěj Hoffmann se zabývá především problematikou unikátní „elektronické kůže“, kdy několik tisíc senzorů snímá vjemy z povrchu humanoidního robotického těla. Algoritmy inspirované fungováním lidského mozku simulují procesy, pomocí nichž se malé dítě seznamuje se svým okolím i vlastním tělem. Robot tak může prožívat své prostředí podobně jako lidé. Proces robotického učení probíhá stejně jako u dítěte v jeho prvním roce života.

Adaptabilita humanoidních robotů se díky novým přístupům může více přibližovat lidské úrovni, kdy jsou stroje schopné reagovat na měnící se podmínky – například zaznamenat, že někdo vstupuje do jejich prostoru, či si uvědomovat dotyky. Takové polidštění robotů může mít za výsledek dále také to, že se budou moci samostatně a bezpečně pohybovat v prostředích zabydlených lidmi. Další výhodou robotiky studující takové procesy jsou možnosti simulovat na humanoidech změny nebo zranění, jež z pochopitelných důvodů na lidských modelech praktikovat nelze.

Mgr. Matěj Hoffmann, Ph.D.
Učení se modelů těla: od lidí k humanoidním robotům
Learning Body Models: from Humans to Humanoids
středa 12. října 2022 od 13:00 hodin
posluchárna č. T2:D3-209 (2. patro)
Technická 2, Praha 6
Pro širokou veřejnost je zajištěn online přenos přednášky na Youtube.