Pozvánka na habilitační přednášku: Učení se modelů těla: od lidí k humanoidním robotům

Omlouváme se, vědecká rada byla zrušena, takže přednáška odpadá.

Zveme vás ve středu 8. června ve 13:00 hod. na přednášku Učení se modelů těla: od lidí k humanoidním robotům Mgr. Matěje Hoffmanna, Ph.D. v rámci obhajoby jeho habilitační práce před vědeckou radou FEL ČVUT.

Inspirace lidským mozkem převedená do algoritmů sebezdokonalujících se robotů. I takto by se dalo shrnout jedno z témat, kterým se věnuje Katedra kybernetiky na FEL ČVUT. Matěj Hoffmann se zabývá především problematikou unikátní „elektronické kůže“, kdy několik tisíc senzorů snímá vjemy z povrchu humanoidního robotického těla. Algoritmy inspirované fungováním lidského mozku simulují procesy, pomocí nichž se malé dítě seznamuje se svým okolím i vlastním tělem. Robot tak může prožívat své prostředí podobně jako lidé. Proces robotického učení probíhá stejně jako u dítěte v jeho prvním roce života.

Dotyky sebe sama a okolí vytváří prostorové mapy zapisující se do umělé neuronové sítě. Robotům to otevírá široké možnosti od sebekalibrace až po rychlé přizpůsobování se novým podmínkám. „Náš výzkum se opírá o vědecký názor, že pro lidskou inteligenci je naprosto určující, že máme tělo. Poznání je neoddělitelné od fyzického těla a jeho senzorických a motorických systémů, takže pouze výpočetní modely nestačí,“ zdůrazňuje Matěj Hoffmann.

Více informací o výzkumu skupiny Humanoidní robotiky vedené dr. Hoffmannem najdete stránce https://fel.cvut.cz/cz/aktuality/2021/iCub.

Mgr. Matěj Hoffmann, Ph.D., katedra kybernetiky, FEL ČVUT
Učení se modelů těla: od lidí k humanoidním robotům
Learning Body Models: from Hunans to Humanoids
středa 8. června 2022 od 13:00 hodin
posluchárna č. T2:D3-209 (2. patro)
Technická 2, Praha 6

Pro širokou veřejnost je zajištěn online přenos přednášky na Youtube.