Jak dopadla anketa ke grafické podobě nového webu

Fakulta elektrotechnická ČVUT po sedmi letech chystá nové webové stránky a záleží nám na tom, aby každý člen naší akademické obce měl možnost ovlivnit jejich podobu. Prvním krokem byla anketa ověřující názor na grafickou podobu nového webu. Děkujeme všem 387 kolegyním a kolegům, kteří se do zapojili svým hodnocením a podněty.

Celkově získala větší podporu varianta 1, jak je vidět z grafu i z průměrného hodnocení (2,05 oproti 2,29 u varianty 2). Rozhodli jsme se proto pracovat dále už jen s touto variantou, do které ale zapracujeme jak vaše připomínky, tak výstupy uživatelského testování.

Celkem hodnocení 387
Průměrné hodnocení varianty 1 2,05
Průměrné hodnocení varianty 2 2,29

Světlá, nebo tmavá varianta

Část hodnotitelů projevila zájem o „dark mode“. Přestože z hodnocení vyplynula větší podpora pro světlejší, „fotografickou“ variantu, z důvodu velkého zájmu o „dark mode“ zvážíme implementaci fotografické varianty s možností přepínání mezi světlým a tmavým provedením.

Texty v grafických návrzích

Texty pro nový web se budou kompletně zpracovávat a schvalovat teprve během implementace, stávající texty slouží pouze jako placeholder pro zobrazení grafického návrhu. Nejen vzájemné porovnání studijních programů, ale i další informace o nich budou v dalších fázích projednány se zástupci programů.

Responzivita a zobrazení na mobilních zařízeních

V rámci ankety byly prezentovány zatím neresponzivní grafické návrhy. Co nejlepší zobrazení na všech zařízeních je ale jednou z hlavních priorit nového webu. Grafik aktuálně zpracovává návrhy varianty 1 pro mobilní telefony.

Veřejný web a intranet

Někteří hodnotící zdůrazňovali roli studentů a zaměstnanců FEL. Na tyto skupiny jsme samozřejmě nezapomněli, ale na základě analýz jsme se pro větší přehlednost rozhodli rozdělit stávají web na veřejnou část (pro uchazeče, partnery, media a další veřejnost) a intranet (pro studenty a zaměstnance). V první, aktuální fázi, připravujeme nový veřejný web. Stávající web FEL (respektive jeho část relevantní pro studenty a pro zaměstnance) přesuneme na jinou url a v další části projektu nahradíme intranetem.

Branding FEL a barvy

Oba návrhy vycházejí z nově se ustavujícího brandingu Fakulty elektrotechnické, který nám pomáhá nastavit jednotný styl napříč různými komunikačními kanály. Díky tomu můžeme budovat povědomí o značce a dosáhnout tak rozpoznatelnosti FEL mezi ostatními fakultami i univerzitami. Například Fakulta stavební pro svůj brand zvolila zelenou barvu doplňující univerzitní modrou, FIT se dlouhodobě prezentuje barvou žlutou. Jednotný brand postupně aplikujeme v online i offline prostředí - kromě webových stránek se podobný vizuální styl postupně promítá do propagačních materiálů, prezentací pro zájemce o studium, komunikace na sociálních sítích atp. K této vizuální podobě jsme dospěli díky zkušeným UI designérům, kteří nás provedli několikahodinovým designovým workshopem, ve kterém jsme detailně promýšleli a zvažovali rozhodnutí o barvách, grafických prvcích, fontech, práci s fotkami apod. Jde tedy o promyšlený a strategický proces, který vychází z našich potřeb a prostředí.