Katedra matematiky FEL ČVUT pořádá mezinárodní odbornou konferenci NAFSA 12

Nonlinear Analysis, Function Spaces and Applications zní název konference, kterou od pondělí 30. května do pátku 3. června 2022 pořádá katedra matematiky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze v budově T2. Půjde již o 12. ročník mezinárodní matematické konference se zaměřením na nelineární funkcionální analýzu a teorii prostorů funkcí.

Akce, která je určena pro odbornou veřejnost, se od roku 1978 koná pravidelně po čtyřech letech a letos poprvé se její organizace ujme katedra matematiky FEL ČVUT. Předchozími pořadateli byly Matematický ústav Akademie věd ČR a MFF UK.

Jak uvádí dr. Zdeněk Mihula z katedry matematiky FEL ČVUT, který je předsedou organizačního výboru konference, NAFSA 12 svede dohromady odborníky z renomovaných světových institucí. České vysoké učení technické bude mezi zvanými přednášejícími zastupovat doc. Jan Vybíral z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, kterého doplní čtveřice zahraničních a trojice českých odborníků. Budou to Andrea Cianchi z University of Florence, Amiran Gogatishvili z Matematického ústavu Akademie věd ČR, Dorothee D. Haroske z Friedrich Schiller University, Agnieszka Kałamajska z University of Warsaw, Juha Kinnunen z Aalto University, Martin Kružík z Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd ČR a Lenka Slavíková z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

Mezi zvanými přednášejícími se tak nacházejí nejen světově uznávaní odborníci na teoretické partie matematické analýzy jako teorii prostorů funkcí, její aplikace v analýze parciálních diferenciálních rovnic a variačním počtu či harmonická analýza, ale i odborníci na aplikace matematické analýzy v mechanice kontinua či matematickém modelování.

Více informací najdete na Home (nafsa12.cz)