Besedy s uchazeči o magisterské studijní programy – on-line ve čtvrtek 10. 3. 2022

Na těchto besedách jsou vítání studenti a absolventi bakalářských programů nejen z FEL

Pro studenty závěrečných ročníků bakalářského studia proběhnou besedy se zástupci jednotlivých magisterských programů, kteří je budou informovat o možnostech studia svých studijních programů, o možnostech uplatnění, o požadavcích u přijímacích zkoušek, zodpovídat dotazy o prominutí přijímacích zkoušek apod.

Prezentace jednotlivých magisterských programů budou on-line v prostředí MS Teams – odkazy se zde objeví týden před akcí.

Magisterský program Datum Čas Místo
Otevřená informatika čt 10. 3. 13.30-15.30 on-line, MS Teams
Elektrotechnika, energetika a management čt 10. 3. 14.00-16.00 on-line, MS Teams
Lékařská elektronika a bioinformatika čt 10. 3. 14.30-16.30 on-line, MS Teams
Inteligentní budovy čt 10. 3. 15.00-17.00 on-line, MS Teams
Kybernetika a robotika čt 10. 3. 15.30-17.30 on-line, MS Teams
Elektronika a komunikace čt 10. 3. 16.00-18.00 on-line, MS Teams
Letectví a kosmonautika čt 10. 3. 16.30-18.30 on-line, MS Teams

Včasná informace o magisterských programech vám napomůže ke správnému rozhodnuti k podání přihlášky (termín je 31. března 2022) a k dobré přípravě na přijímací zkoušku. Přijímací zkouška je pro každý magisterský program specifická.

Připojte se a využijte tuto jedinečnou možnost informace a besed o magisterských programech, které vás zajímají.

 

Je možné, že z prezentací bude pořizován záznam; prvních zhruba 30 minut proběhne přehledové představení daného programu.

 

edit (15. 3. 2022): Záznamy prezentací jsou k dispozici v playlistu na YouTube kanálu @CVUTFEL.