Jeff Frolik bude Fulbright Scholar 2022 na FEL ČVUT v Praze

Profesor Jeff Frolik získal pozici Fulbright Scholar na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Jeho čtyřměsíční pobyt začne v září 2022. Profesor Frolik aktuálně působí na College of Engineering and Mathematical Sciences na univerzitě ve Vermontu, kde se zabývá bezdrátovou komunikací, senzorovými sítěmi a distribuovanými řídícími algoritmy. V rámci doktorských studijních programů bude na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze vyučovat předmět Scientific Writing, který je zaměřen na problematiku efektivní tvorby a komunikace vědeckých výsledků. Studentům bude oporou i jako mentor. Dále pomůže fakultě s hodnocením kvality doktorských studijní programů a na hostitelské katedře elektromagnetického pole se zapojí do výzkumu v oblasti bezčipových a harmonických RFID transpondérů. Prof. Frolik jako Fulbright Distinguished Chair na ČVUT FEL už působil v roce 2017.

Děkan fakulty prof. Petr Páta má k hostování zahraničních profesorů v rámci Fulbrightova programu jasno: „Jsem rád, že se nám daří prostřednictvím Fulbrightovy komise opakovaně získávat významné odborníky ze zahraničí, kteří nám dávají podnětnou zpětnou vazbu a jsou oporou naší akademické práce: působí jako přednášející a studentští mentoři, pomohou s posouzením kvality a rozvojem studijních programů, zapojují se do našeho výzkumu a tím s námi navazují dlouhodobé vztahy.“ K tomu dodává: „Jako nejlepší elektrotechnická a informatická fakulta v České republice si nemůžeme dovolit usnout na vavřínech, jedině porovnání s nejvýznamnějšími světovými univerzitami nás posouvá kupředu.”

K hostování významného vědce se vyjádřil také vedoucí katedry elektromagnetického pole prof. Pavel Pechač: „Celý tým naší katedry se velice těší, že se s prof. Frolikem znovu setká. Rádi se necháme inspirovat zahraničními zkušenostmi a jeho přístupem k výuce, uvítáme zapojení do výzkumné činnosti i dalších aktivit katedry.“

Fulbrightův stipendijní program byl založen v roce 1946. Od té doby se jej zúčastnilo na 300 tisíc studentů, vědců a učitelů. Mezi bývalými účastníky Fulbrightových programů naleznete laureáty Nobelových cen, nositele Pulitzerovy ceny, guvernéry a senátory, velvyslance, umělce, soudce, premiéry a hlavy států, významné profesory a vědce. Každý rok se uděluje přibližně 8 000 stipendií. V rámci základního programu pro vědce a vysokoškolské učitele je každý rok z USA vysláno 800 pracovníků do 130 zemí. Nejprestižnější ocenění, jehož je i prof. Frolik držitelem, představuje Distinguished Scholar (dříve Distinguished Chair), kterých se každoročně uděluje jen kolem 40, z toho čtyři do České republiky. Partnery programu jsou Karlova Univerzita, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého a ČVUT v Praze. Tento program je financován vládami České republiky, USA a hostitelskou institucí.

V dřívějších letech působili v rámci Fulbrightova programu na FEL, ČVUT v Praze i další význační akademici: prof. Martin Margala z University of Massachusetts Lowell, Massachusetts (2017), prof. Jeff Frolik, z University of Vermont, Vermont (2017), Chang-Hee Won z Temple University, Philadelphia (2018).