Rozhovor s doc. Janem Fischerem: ETC se představuje

ETC – latinská zkratka pro atd., bigbítová kapela s Vladimírem Mišíkem nebo snad nějaká souvislost s virtuální měnou? Na to zapomeňte, tady jsme na FEL, kde tomu dáváme vlastní význam. Embedded Technology Club je kurz organizovaný kolegy z katedry měření pro všechny středoškoláky, kteří se chtějí seznámit se základy elektroniky, zažít euforii z prvního pájení a sestavit si třeba digitální osciloskop. O kurzu ETC verzi 22 jsme si povídali s doc. Janem Fischerem.

Můžete nám v krátkosti přiblížit ETC22?

ETC22 Embedded Technology Club je kurz a klub organizovaný ČVUT FEL za podpory firmy BTL Medical Technologies pro zájemce z řad středoškoláků, kteří mají zájem seznámit se s elektronikou a mikrokontrolery (embedded controllers). Kurz je orientován tak, aby byl zvládnutelný i pro naprosté začátečníky z řad studentek a studentů gymnázií, kteří se chtějí učit nové věci a věnovat tomu i svou energii.

Jak často se scházíte?

Setkání je jednou za dva týdny, aby studenti neměli pocit, že to je každotýdenní povinnost. Nicméně teď v červnu, kdy mají různé školní akce, s kterými jim ETC22 koliduje, organizujeme setkání každou středu, aby si mohli vybrat termín, kdy mají volno.

Proč jste se rozhodli tento kurz zorganizovat? Navazujete na nějakou předchozí tradici?

Předchůdcem toto kurzu byl ETC, který jsme po několik let pro středoškoláky organizovali spolu s dr. Burčíkem z katedry telekomunikační techniky. Tradici ETC přerušila a nakonec ukončila pandemie Covid 19. Nový start této aktivity inicioval Ing. Tomáš Drbal, technický ředitel firmy BTL, kde si uvědomují současnou situaci (nedostatek schopných elektroniků a embedded programátorů), avšak na rozdíl od ostatních firem se to snaží řešit systémově a „lákat“ mládež k technice. Firma BTL je sponzorem tohoto kurzu, zajistila nákup veškerého materiálu (pájky, nářadí, mikroprocesorové kity, součástky), hradí i stipendium pro studenty-lektory, kteří nám významně pomáhají v laboratoři při výuce.

Pro koho je určen?

Kurz je cílen především na studenty vyšších ročníků gymnázií, avšak v případě zájmu jej mohou navštěvovat i studenti průmyslových škol.

Kolik studentů se vám letos podařilo oslovit? A láká elektronika i studentky?

ETC22 se připravoval relativně “narychlo”. Původně jsme totiž uvažovali, že začne až v zimním semestru, ale nakonec jsme se s kolegy dr. Petruchou a doc. Novákem rozhodli organizovat kurz již tento semestr a pojali to jako “pilotní projekt” pro ověření obsahu a formy ETC22. Začalo chodit 14 studentů, z nichž jich nakonec zůstalo deset. Klub navštěvují také dvě studentky, u kterých to vypadá, že je elektronika i programování kitu Raspberry PI PICO zaujalo.

Letošní kurz už se chýlí ke konci. Máte zpětnou vazbu od účastníků, co je nejvíce baví? A je to v souladu s vaším očekáváním, nebo vás letošní “post-covidoví” studenti něčím překvapili?

Věkové spektrum studentů je širší, než jsme původně předpokládali. Od mladších (nejmladšímu není ani 15 let) až po maturanty. Spektrum vstupních znalostí je také různé. Někteří účastníci jsou již i relativně zběhlí v programování, avšak elektronika je pro ně nová věc, což si dovolím ilustrovat následující situací. Při výkladu o sestavování procesorového osciloskopu na nepájivém kontaktním poli jsme zmínili zapojení kondenzátorů, což většinu studentů poněkud zarazilo. Na další dotaz, zda vědí, co je to kondenzátor, více než tři čtvrtiny z nich reagovaly tak, že to neznají. Pak se ukázalo, že jsou v nižších ročnících gymnázia, kde ve fyzice ještě neprobírali témata z oblasti elektřiny. Co mě však pozitivně překvapilo, že později po kratším vysvětlení byli schopni z přechodného děje na článku RC svým osciloskopem určit časovou konstantu a z toho vypočíst velikost kapacity. Velmi mne potěšilo, že umějí používat hlavu, což je předpoklad studia na vysoké škole. Troufám si říci, že řadu účastníků ETC22 vidím v budoucnosti jako velmi úspěšné studenty FEL.

Co pájení? Pro většinu studentů to asi byla byla první příležitost, jak se s ním setkat….

Ano, je to tak. Kolega dr. Petrucha speciálně pro ETC22 navrhl desku plošného spoje s procesorem, která má stejné funkce osciloskopu jako ten, který si předtím studenti sami sestavili na nepájivém kontaktním poli. Musím konstatovat, že jsem byl velmi překvapen tím, že téměř všichni stačili tuto jednoduchou desku za jedno setkání osadit, zapájet a oživit. A to si přitom sami museli zapájet i procesor v pouzdře pro povrchovou montáž. Pro většinu to bylo první setkání s podobnou aktivitou. Přál bych vám vidět euforii studentů, když zjistili, že jejich produkt po nahrání firmware skutečně funguje.

Takže do toho za rok půjdete znovu? A pokud ano, tak kdy?

V zimním semestru plánujeme opět začít v pondělí 26. září 2022 v 17 hod. Počítáme s účastí nejen současných, ale i nových členů. Minimálně dva ze současných členů ETC22 plánujeme využít jako tzv. seniory, kteří by mimo svých úloh a projektů také pomáhali i novým účastníkům kurzu s úlohami, které již dříve absolvovali a které tak již dobře znají.