Ceny rektora ČVUT pro tým doc. Jana Rusze a dr. Jaroslava Havlíčka

Za vynikající výsledky ve výzkumu se rektor doc. Vojtěch Petráček rozhodl vyznamenat celkem šest výzkumníků a týmů z ČVUT, z toho dva jsou zástupci Fakulty elektrotechnické ČVUT.

Nositeli Ceny rektora 2020 za prestižní publikaci jsou doc. Ing. Jan Rusz, Ph.D., Ing. Jan Hlavnička, Ph.D., Ing. Michal Novotný, Ph.D., Ing. Tereza Tykalová, Ph.D., za práci „Speech biomarkers in rapid eye movement sleep behaviour disorder and Parkinson´s disease“.

Tým vedený doc. Janem Ruszem působící na katedře teorie obvodů dlouhodobě s pomocí speciálního softwaru zkoumá souvislost řečových poruch s možnostmi diagnózy neurodegenerativních onemocnění. Jejich výzkumné aktivity popisuje video medaillonek, na který se můžete podívat zde.

Cena rektora 2020 za vynikající doktorskou práci s názvem „Scatterer Arrays for Chipless RFID“ putuje do rukou Ing. Jaroslava Havlíčka, Ph.D.

Jaroslav Havlíček se ve své disertační práci na katedře elektromagnetického pole FEL věnoval návrhu, vyšetřování a zdokonalování vlastností nových konceptů transpondérů pro bezčipovou rádiovou identifikací (chipless RFID), které mají perspektivu doplnit či přímo nahradit ve specifických aplikacích optický čárový kód. Více se o jeho výzkumu dozvíte zde.