Absolventka FEL Kamila Babayeva oceněna za propagaci ČVUT stipendiem prof. Miroslava Vlčka

Pražské veřejné vysoké školy sdružené do projektu Study in Prague, jehož cílem je společně propagovat cizojazyčné programy, v pátek 3. prosince slavnostně udělily speciální stipendium prof. Miroslava Vlčka zahraničním studentům – samoplátcům.

Speciální stipendium dostali studenti, kteří nad rámec svého studia v anglickém jazyce přispívají k šíření dobrého jména jejich domovské univerzity, Prahy a českého vysokého školství jako takového. Oceněnou studentkou za ČVUT je Kamila Babayeva z Fakulty elektrotechnické, absolventka anglického programu Electrical Engineering and Computer Science. Kamila se zasloužila nejen o propagaci svého programu na FEL a ČVUT směrem do zahraničí, ale byla vybrána i pro její výzkumnou činnost, kterou prezentovala v zahraničí na konferencích a představila tak Prahu jako ideální město pro studium a výzkum. Oceněna byla rovněž její pomoc, kterou věnovala dalším zahraničním studentům na ČVUT při nelehkých situacích v průběhu studia.

Slavnostní ceremonie se odehrála v Rezidenci primátora Magistrátu hl. města Prahy, kterou konsorciu zapůjčil primátor Prahy pan Zdeněk Hřib.

Bývalý prorektor pro zahraniční vztahy prof. Miroslav Vlček se zasloužil o vznik pražského konsorcia Study in Prague, kdy se jeho myšlenka – spojit vysoké školy a propagovat se navzájem – zhmotnila v roce 2015. Na jeho počest bylo vytvořeno speciální stipendium pro zahraniční studenty – samoplátce. Aktuálně jsou do projektu zapojeny tyto univerzity: České vysoké učení technické v Praze, Univerzita Karlova, Česká zemědělská univerzita v Praze, Vysoká škola ekonomická, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Akademie múzických umění a Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze.

Oceněná absolventka Kamila Babayeva natočila již před rokem rozhovor u příležitosti udělení Ceny Stanislava Hanzla. Podívat se něj můžete na odkazu https://youtu.be/9UAGnOkwbuI.