Podpora ukrajinským studentům

Děkan a vedení FEL se plně ztotožňuje s prohlášením Akademického senátu ČVUT v Praze.

V tuto chvíli identifikujeme konkrétní možnosti vaší podpory. Můžete nás kontaktovat prostřednictvím našeho oddělení pro mezinárodní styky (International Office). Cílem je poskytnout bezprostřední podporu naší ukrajinské komunitě, včetně sociálního, právního či případného psychologického poradenství. V odůvodněných případech bude možné čerpat finanční pomoc.

Pro rok 2022 rozšiřujeme stipendijní program Nikola Šohaj pro uchazeče o studium na FEL z Ukrajiny a umožnit účast studentům, kteří studují podobné programy a obory na jakékoliv veřejné technické vysoké škole na Ukrajině.

Fakulta elektrotechnická se rovněž účastní státního programu vládních stipendií, který je zaměřený na podporu uchazečů o studium z rozvojových zemi vč. Ukrajiny formou stipendia a úhrady studijních poplatků. V rámci příští přijímací kampaně FEL nabídne všechny své magisterské a doktorské programy s výukou v anglickém jazyce. 

Sledujte průběžně i jiné nabídky stipendijních programů pro nové a již studující studenty jako např. Visegrad Scholarship Program. V případě dotazů se neváhejte kdykoliv obrátit na International Office FEL a také zastupitelské úřady ČR.

Válečný konflikt má obrovský dopad na naše studenty z této země. Studentky a studenti z Ukrajiny, děkan a vedení Fakulty elektrotechnické ČVUT vám vyjadřují podporu a solidaritu jménem akademické obce. Naše podpora směřuje k ukrajinským studentům a vyučujícím a současně ke všem členům naší akademické obce, kteří by byli v důsledku situace na Ukrajině jakkoli poškozeni.