Fakulta elektrotechnická ČVUT podpoří Ukrajinu dvěma a půl miliony korun

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze se rozhodla věnovat dva a půl milionu korun na konto SOS Ukrajina zřízené organizací Člověk v tísni. Na finančním daru, který je reakcí na vývoj v napadené Ukrajině, se podílela všechna pracoviště a katedry. Tyto prostředky si fakulta a její katedry v průběhu minulých let vydělaly vlastní hospodářskou činností, nejde tedy o peníze od státu určené pro výuku a vědeckou činnost či výsledek sbírky mezi zaměstnanci či studenty. Ti přispívají přímo na veřejné sbírky a osobně se aktivně angažují v podpoře Ukrajiny.

„Mohli jsme tyto peníze využít na přístrojové vybavení či technologie anebo je investovat do našich zaměstnanců, ale domníváme se, že jsou určité momenty, kdy musíme dát jasně najevo, že jsou hodnoty, jako jsou svoboda, lidský život či demokracie, které stojí nejvýše,“ uvedl prof. Petr Páta, děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT, který je hrdý na své studenty a zaměstnance spontánně vyjadřující svou solidaritu. „Celá naše fakulta stojí za kolegyněmi a kolegy z Ukrajiny v této těžké chvíli a jsme připraveni aktivně pomoci,” dodává děkan Petr Páta.

Děkan Páta se s řadou ukrajinských akademiků zná osobně, FEL má úzké vazby na Fakulty radiotechniky a elektrotechniky Národní technické univerzity Ukrajiny „Kyjevský polytechnický institut Igora Sikorského“ a Národní přikarpatská univerzita Vasyla Stefanika v Ivano-Frankivsku.

Vedle této iniciativy Fakulta elektrotechnická ČVUT přímo podporuje své studenty a zaměstnance z Ukrajiny. Mimo jiné se rozhodla rozšířit svůj stávající stipendijní program Nikola Šuhaj pro ukrajinské studentky a studenty, takže se do něj budou moci zapojit čtyři studentky z Ukrajinské katolické univerzity ve Lvově. Fakulta je již přijala a podpořila a očekává, že zájem o studium elektrotechniky a informatiky na FEL ČVUT projeví studenti i z dalších partnerských škol na Ukrajině.