Prohlášení AS FEL ČVUT k situaci na Ukrajině

Akademický senát FEL ČVUT odsuzuje agresi Ruské federace proti Ukrajině a podporuje suverenitu Ukrajiny jako nezávislého státu. AS FEL cítí solidaritu s občany Ukrajiny a deklaruje záměr podpořit studenty, zaměstnance a spolupracovníky z Ukrajiny, kteří na FEL působí.

stanovisko AS ČVUT