Studentská konference POSTER 2022 po dvouleté pauze opět na FEL ČVUT

Dne 12. května 2022 se uskuteční 26. ročník mezinárodní studentské konference POSTER 2022. Po dvouleté pauze způsobené pandemií Covid-19 své výzkumné projekty představí studenti a studentky elektrotechniky, informatiky, biomedicíny i dalších oborů opět na půdě Fakulty elektrotechnické ČVUT (FEL) v Technické ulici. Vedle FEL se na jeho organizaci podílejí Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT a Fakulta informačních technologií ČVUT, jejichž studenti rovněž potvrdili svou účast.

Na konferenci prezentují výsledky své vědecké práce studenti a doktorandi, kteří zde v sedmi vědeckých sekcích formou posterů představí své výzkumné práce.

„Do letošního ročníku se probojovalo 71 příspěvků. Největší zastoupení mají sekce biomedicínského inženýrství s 18 příspěvky, dále sekce managementu s 15 a elektronika a přístrojové vybavení s 12. Dále jsou zastoupeny obory informatika a kybernetika, energetika a materiálové vědy či komunikace a historie vědy a techniky,“ představuje letošní ročník konference POSTER 2022 dr. Libor Husník z FEL ČVUT.

Dr. Husník vidí největší přínos konference v tom, že si studenti a studentky vyzkoušejí „na vlastní kůži“ co obnáší účast na vědecké konferenci, získají nové kontakty a celkově si rozšíří obzory. Během celodenní akce bude práce posuzovat odborná komise čítající celkem 33 členů z nejvyšších řad vědeckých pracovníků působících na ČVUT ale i na dalších vysokých školách.

Studentské práce bývají oceňovány hlavně peněžními a věcnými cenami, ale i členstvím ve vybraných odborných společnostech. Jak se stalo již tradicí, konference se účastní početná skupina studentů z RWTH Aachen pod vedením prof. Vladimíra Blažka. Dr. Libor Husník potvrzuje, že na letošním ročníku POSTER 2022 se rovněž představí studenti z Karlovy univerzity, VUT Brno, VŠB Ostrava a Vilnius Gediminas Technical University.

Mezi letošní inovace patří cena společnosti Rohde & Schwarz, která ocení nejlepší prezentaci napříč kategoriemi.