Novoroční stipendia pro studující rodiče

Novoroční stipendia ve výši 10 000 Kč na jedno dítě už dorazila ke studujícím rodičům. Děkujeme všem stipendistům, kteří pozitivně zareagovali na výzvu děkana FEL prof. Petra Páty a k žádosti připojili i fotografii svých potomků. Plníme slib a fotografie nejmladší generace FELáků s laskavým souhlasem rodičů zveřejňujeme.