Do nového předmětu EuroTeQ Collider se mohou studenti hlásit do 31. října

Až do 31. října se mohou studenti hlásit do projektově orientovaného předmětu EutoTeQ Collider. V rámci řešení zadání od partnerů z průmyslu budou studentské týmy mít možnost konzultovat své vize s mentory a vítězné projekty prezentovat na soutěži EuroTeQaThon v MnichověZde se utkají s týmy z partnerských univerzit, Technical University of Eindhoven, École Polytechnique a Tallinn University of Technology (TalTech). Celkový vítěz pak bude mít možnost představit své vize na půdě Evropského parlamentu. Pro přihlášení do Collideru je třeba zapsat si předmět v systému KOS, a to pod kódem CTUQCOL2.

Pro zimní semestr 2022/23 byla vypsána tato témata:

Nový pohled na odpady - plasty z oceánu (Ocean-bound Plastics)

Tato výzva zahrnuje vývoj IT nástrojů pro identifikaci potenciálních obchodních příležitostí spojených s využitím plastů z oceánu. Pro úspěšné využití nové aplikace je zásadní zvolení vhodných kritérií, jako je cena, objem nebo množství objednávek.

Přeměna odpadu na výrobek: Nový život pro plasty z oceánu (Ocean-Bound Plastics)

Vymýcení používání primárních plastů a navržení plně udržitelného a opětovného využití pro plasty z oceánu zahrnuje výzkum a výběr vhodného a inovativního produktu, který lze vyrábět s využitím tohoto typu plastu. V návrhu je třeba zohlednit i takové aspekty, jako je jeho design, možnosti dopravy, výroba, legislativa a nakládání s odpady.

Optimalizace výroby energie v zařízeních na snižování tlaku plynu

Společnosti se snaží optimalizovat své výrobní procesy. Toho lze mimo jiné dosáhnout za použití nových inovativních technologií nebo hledáním způsobů, jak zvýšit využití stávajícího strojového parku. Snížení tlaku v redukčních stanicích plynu lze dosáhnout různými ventilovými technologiemi. Společnost GasNet hledá technické řešení, které zvýší počet provozních hodin kogenerační jednotky, a tím zvýší její využití. Studentské týmy budou mít za úkol zpracování návrhu takového řešení a poskytnou metodiku výpočtu vstupů paliva, energetických výstupů, provozních hodin a energetické účinnosti.

Řízení detekce úniků plynu

Emise metanu významně přispívají k rostoucí koncentraci skleníkových plynů v zemské atmosféře, a jsou tak částečně zodpovědné za postupné globální oteplování. Snížení emisí metanu zachycením nebo využitím tohoto plynu může přinést současné bezpečnostní, environmentální a ekonomické výhody. Práce na výzvě zahrnuje buď technologické nebo statistické aspekty detekce úniků plynu. Pro snížení emisí metanu je zásadní správná správa a údržba síťové plynové infrastruktury a rychlost detekce úniků plynu.

Podrobné informace a přehled jednotlivých termínů jsou k dispozici na webu EuroTeQ Collider.

Kontaktní osoba: Henri Achten