Výstava o historii výpočetní techniky v Národním technickém muzeu prodloužena jen do neděle 16. května!

Zavzpomínejte na časy děrných štítků, disket nebo myší s kuličkou! V Národním technickém muzeu je od února letošního roku připravená výstava s názvem Česká stopa v historii výpočetní techniky. Donedávna jste si ji mohli projít pouze virtuálně. Ovšem od 5. 5. 2021 si díky zpřístupnění galerií a muzeí můžete výstavu konečně prohlédnout osobně. NTM je otevřeno denně 9-18h (mimo pondělí).

Krabice s dvěma tisíci děrných štítků měla kapacitu 240 kB, současná flashka běžně 64 GB. Tento fakt ilustruje závratně rychlý rozvoj informačních technologií, který není srovnatelný s žádným jiným oborem techniky. Výstava Česká stopa v historii výpočetní techniky, již připravily Národní technické muzeum a Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze, je věnována historickému vývoji výpočetní techniky včetně domácího příspěvku k tomuto dění. Na vzniku výstavy se za FEL podíleli prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc., Ing. Božena Mannová, Ph.D., Ing. Jan Mikeš, Ph.D., Ing. et Mgr. Zbyněk Nikel a Mgr. et Ing. Vít Holeček. Za NTM spolupracovala skupina pana Mgr. Hynka Stříteského a na výstavě participovali i bývalí pracovníci Výzkumného ústavu matematických strojů, Ing. Petr Golan, CSc. a Ing. René Kolliner. Díky této výstavě si můžeme důstojně připomenout 70. výročí od vzniku Fakulty elektrotechnické ČVUT.

Výstava Česká stopa v historii výpočetní techniky je rozdělena do tří částí. První sekce s názvem Od abaku ke smartphonu se zabývá obecným vývojem výpočetní techniky ve světě, druhá část s názvem Československá počítačová škola představuje rozvoj československé výpočetní techniky vázané zejména k osobě Antonína Svobody a k činnosti Výzkumného ústavu matematických strojů a akcentuje české/československé přínosy k rozvoji informačních technologií. Ve třetí sekci nazvané Mikropočítače a Internet najde návštěvník výběr z tuzemských mikropočítačů zejména 80. let 20. století včetně přehledu dobových počítačových her. Závěr výstavy seznamuje návštěvníka stručně také s fenoménem Internetu a vede jej k hlubšímu zamyšlení, jaký úžasný technologický skok obor informačních technologií za posledních 60 let zaznamenal a jaké jsou jeho další perspektivy.

Výstava Česká stopa v historii výpočetní techniky je realizována v rámci projektu Ministerstva kultury NAKI II. DG18P02OVV052 Století informace: svět informatiky a elektrotechniky – počítačový svět v nás. Hlavní řešitelkou je FEL ČVUT v Praze. Výstavu lze projít i virtuálně.