Chirurgická léčba epilepsie a humanoidi s umělou kůží. Fakulta elektrotechnická ČVUT se představí na Týdnu mozku

V rámci programu Týdne mozku, festivalu nejnovějších objevů a trendů ve výzkumu mozku a neurovědách, vystoupí dva výzkumníci z Fakulty elektrotechnické ČVUT.

Týden mozku, který je součástí celosvětové kampaně Brain Awareness Week (BAW), bude zahájen v pondělí 15. března. Letos se poprvé uskuteční výhradně online, díky čemuž bude většina přednášek dostupná po delší dobu v podobě video záznamů. Iniciativa má za cíl přispět ke zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu mozku, na němž se podílejí i výzkumníci z FEL v oblasti bioinformatiky a kybernetiky. 

Ve středu 17. března ve 12 hodin odvysílá Ing. Radek Janča, Ph.D., z programu Lékařské elektroniky a bioinformatiky přednáškumoderních trendech v diagnostice a chirurgické léčbě epilepsie. Jeho výzkum je založen na multioborové spolupráci lékařů, biologů, matematiků i techniků, kteří využívají znalostí z oblasti zpracování signálů a obrazů, statistiky, umělé inteligence nebo elektroniky. 

Epilepsie je závažné onemocnění mozku postihující v Česku asi 80 000 lidí. Bohužel konzervativní farmakologická léčba selhává asi u třetiny pacientů. „V případech, kdy záchvaty způsobuje ložisko, může jeho vyjmutím dojít k vymizení záchvatů. Přesná lokalizace ložiska je složitý diagnostický proces, proto vyvíjíme počítačové metody zpracování signálů a obrazů, které lékařům asistují při diagnostice, pomáhají odhalit nepatrné léze a zkoumají podstatu fungování lidského mozku,” objasňuje důležitost výzkumu doktor Janča. 

Více o lékařské technice najdete v tomto videu: https://youtu.be/JqXaLeImsk0 

Ve čtvrtek 18. března ve 14 hodin na festivalu Týden mozku virtuálně vystoupí Mgr. Matěj Hoffmann, Ph.D., z programu Otevřená informatika, s přednáškou o modelování reprezentací těla v mozku. Představí divákům humanoidní roboty vybavené umělou kůží po celém povrchu těla, kteří se perfektně hodí pro výpočetní modely vývoje a fungování reprezentace těla v mozku primátů. 

„Lidé i zvířata bez problémů ovládají svá vysoce složitá těla, integrují multimodální senzorické informace o jejich aktuální konfiguraci a poloze, přizpůsobují se růstu a selháním a používají nástroje. Mechanismy fungování těchto reprezentací v mozku však zatím nejsou plně známy. Zkoumat je ale můžeme právě pomocí humanoidů, kteří mají člověku podobné rozměry i "smysly", jimiž si mohou sami vytvořit model svého těla v prostoru,” uvádí do problematiky zájemce o přednášku doktor Hoffmann.

O tom, že „i roboti mají kůži“, se můžete přesvědčit zde: https://youtu.be/XAo5N5mo9jc.