Děkan udělí novoroční stipendia pro studující rodiče. Žádat můžete do 14. ledna

Po konzultaci s ostatními členy vedení Fakulty elektrotechnické se děkan prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D. rozhodl udělit všem studujícím rodičům novoroční rodičovské stipendium ve výši 10 000 Kč na jedno dítě. Žádost o stipendium zasílejte do 14. 1. 2022 spolu se skenem rodného listu jednoho nebo více dětí na adresu dean@fel.cvut.cz.

Chcete-li, můžete k žádosti připojit i rodinnou fotografii nebo fotografii vašeho dítěte/ dětí (například u vánočního stromečku). Rádi ji s vaším písemným souhlasem (uvedeným v žádosti) zveřejníme na webu fakulty.