Rektor ČVUT ocenil mimořádné výkony v době pandemie

Dne 30. listopadu 2021 se uskutečnilo v Betlémské kapli slavnostní předání Medailí k ocenění odborníků ČVUT za mimořádné výkony v době krize. Rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček udělil 105 medailí výzkumníkům a dalším osobnostem, kteří svými inovacemi a osobním či týmovým zapojením přispěli k řešení pandemické situace koronaviru v České republice i v zahraničí. Medaile pro tuto výjimečnou příležitost navrhl český medailér, sochař a publicista Michal Vitanovský. Na Fakultu elektrotechnickou ČVUT putovalo jedenáct medailí.

Přehled týmů a oceněných z FEL

Projekt FreMEn contra COVID a unikátní aplikace Nebojsa z FEL: doc. Ing. Tomáš Krajník, Ph.D.

Systém pro vzdálené sledování přístrojů na JIP VentConnect CIIRC ve spolupráci s odborníky z FEL, FBMI a Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady: Ing. Lenka Vysloužilová, Ph.D.

Aplikace pro práci s historickými prameny HistoryLab.cz z FEL: Ing. Karel Frajták.  

Postup na 3D tisk ochranných masek na FEL, které umí zachytit viry: Ing. Tomáš Tichý.

Pipetovací roboty Eppendorf pro automatizaci testování vzorků na COVID-19 týmu FEL, CIIRC a PřF UK: prof. Ondřej Cinek, Fakultní nemocnice Motol, Ing. Petr Čížek, Ing. Bedřich Himmel, Adéla Přibylová, PřF Univerzity Karlovy, Ing. Jakub Sláma a Ing. Petr Váňa.

Termokamera Workswell MEDICAS určená pro screening horečnatých projevů infekčních onemocnění absolventů FEL: Jan Sova. 

Prototyp textilního kompozitního materiálu z FEL, který je možné sterilizovat elektrickým proudem: doc. Lukáš Vojtěch.

Předání 60 monitorů a dalšího počítačového příslušenství z FEL organizátorům dobročinného projektu pro rodiny v nouzi Počítače dětem: Ing. Martin Samek.

Otvírák na zkumavky vyráběný na 3D tiskárně z FEL: Bc. Jiří Kubík.

On-line doučování dobrovolníky z FEL: Daniel Vítek.

Student Daniel Vítek převzal medaili symbolicky za dalších 72 studentů a pedagogů Fakulty elektrotechnické ČVUT, kteří se v době epidemiologických omezení a související vzdálené výuky rozhodlo pomoci základním a středním školám a nabídlo svou pomoc ve formě doučování, poskytování výukového obsahu či darování počítačového vybavení.

Rektor ČVUT také ocenil děkany fakult a ředitele vysokoškolských ústavů ČVUT včetně děkana Fakulty elektrotechnické, prof. Mgr. Petra Páty, Ph.D. Medaili jim předal za jejich osobní práci, kdy byli součástí týmu krizového řízení univerzity, a zároveň je to ocenění pro fakultu či vysokoškolský ústav jako takový. Mnoho zaměstnanců se třeba podílelo na boji s covidem ať už na začátku šitím roušek či dalšími aktivitami a ocenění pro fakultu či ústav je oceněním i jejich práce.

Rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček v úvodu slavnostního večera řekl: „Rád bych poděkoval všem, kdo se zapojil do boje proti koronaviru z vlastní iniciativy. S nápady přicházeli v loňském roce nejen naši výzkumníci, ale i studenti a dobrovolníci. To, co naše univerzita během pandemie dokázala, je neuvěřitelné! A je skvělé, že činnost odborníků ČVUT pokračuje a objevují se stále nové inovace a pomocné kroky. Dnešní večer se setkáváme s představiteli našich hlavních týmů a zástupci jednotlivých fakult a součástí, kterým bych chtěl také velmi poděkovat. Bez vaší práce a nadšení by první vlna pandemie byla mnohem krizovější.“

Hudební program slavnostního večera zajistil Akademický orchestr ČVUT pod vedením dirigenta Jana Šrámka.

Kompletní přehled všech oceněných

Foto, zdroj: Jiří Ryszawy