Výzkumný projekt katedry fyziky FEL na obálce uznávaného vědeckého časopisu

Kolektiv autorů pod vedením prof. Bohuslava Rezka z katedry fyziky Fakulty elektrotechnické ČVUT dosáhl významného úspěchu: jejich práci „Mikroskopická studie adsorpce albuminu hovězího séra na povrchu oxidu zinečnatého“ publikoval mezinárodní vědecký časopis Physica status solidi a ilustrace s anotací byla vybrána na obálku tohoto časopisu. Obálka časopisu Physica status solidi již po mnoho let představuje mezinárodní vědecké komunitě vysoce kvalitní výzkum v oblasti materiálové vědy a fyziky pevných látek.

Na výzkumném projektu pracovaly společně týmy z Českého vysokého učení technického v Praze a Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky v rámci mezinárodního projektu GACR-MOST s National Pingtung University na Tchaj-wanu.

„Vlastnosti a funkce různých typů oxidu zinečnatého v biologických systémech jsou intenzivně zkoumány pro diagnostiku, terapii, hodnocení zdravotních rizik i pro baktericidní a dekontaminační účely. V naší práci jsme zjistili zajímavé vlastnosti rozhraní mezi ZnO a biologickým prostředím charakterizací adsorpce albuminu z hovězího séra (BSA) a fetálního hovězího séra (FBS) pomocí výpočtů na molekulární úrovni a mikroskopie atomárních sil s měřící sondou ošetřenou CF4 plazmatem,“ popsal téma výzkumu prof. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D., vedoucí katedry fyziky Fakulty elektrotechnické ČVUT.