Přijímací zkouška z matematiky proběhne formou on-line testu 14. června 2021

Uchazeči o bakalářské studium na Fakultě elektrotechnické ČVUT absolvují přijímací zkoušku z matematiky formou on-line testu v termínu 14. června 2021.

Přijímací zkouška z matematiky proběhne formou on-line uzavřeného testu. Zadání obsahuje 15 úloh a u každé z nich je nabídnuto 5 odpovědí, z nichž právě jedna je správná. Celý test je hodnocen 20 body, 10 úloh je ohodnoceno jedním bodem a 5 je ohodnoceno dvěma body. Témata úloh z přijímací zkoušky testují znalosti středoškolské matematiky na gymnaziální úrovni.

Doporučujeme prostudovat si vzor zadání přijímacího testu spolu s náznakem řešení. Stručné shrnutí některých témat je volně dostupné v cyklu videopřednášek doc. Mgr. Petra Habaly, Ph.D.

Podrobné informace o podmínkách přijímací zkoušky včetně způsobu průběhu on-line testů obdrží všichni uchazeči od organizátora zkoušky, společnosti SCIO, na e-mailovou adresu, kterou uvedli v přihlášce.