Přijímací zkoušku do bakalářského studia bude možné dělat online

Všichni uchazeči o bakalářské studium na Fakultě elektrotechnické ČVUT budou mít možnost absolvovat přijímací zkoušku z matematiky online formou.

Cílem je nastavit rovné podmínky pro všechny bez ohledu na momentální stav epidemické situace a zjednodušit přístup ke studiu na naší fakultě i těm uchazečům, pro které by mohlo být komplikované dostavit se k písemným testům, zejména studentům ze zahraničí.

Podrobné podmínky přijímacích testů a jejich přesné termíny zveřejníme v následujících týdnech, mimo jiné v návaznosti na definitivní podobu maturitních zkoušek.

Další informace o oborech studia, které lze studovat na Fakultě elektrotechnické ČVUT, najdete v sekci pro uchazeče.