Besedy s uchazeči o magisterské studijní programy – on-line 11. 3. 2021

Na těchto besedách jsou vítání studenti a absolventi bakalářských programů nejen z FEL

Pro studenty závěrečných ročníků bakalářského studia proběhnou besedy se zástupci jednotlivých magisterských programů, kteří je budou informovat o možnostech studia svých studijních programů, o možnostech uplatnění, o požadavcích u přijímacích zkoušek, zodpovídat dotazy o prominutí přijímacích zkoušek apod.

Prezentace jednotlivých magisterských programů budou on-line v prostředí MS Teams (odkazy na jedntlivé „místnosti“ v tabulce níže) v termínech:

Magisterský program Datum Čas Místo Kontaktní osoba
Lékařská elektronika a bioinformatika čt 11. 3. 13.30-15.30 on-line, MS Teams prof. Dr. Ing. Jan Kybic
prof. Ing. Roman Čmejla, CSc.
Inteligentní budovy čt 11. 3. 14.00-16.00 on-line, MS Teams Ing. Pavel Mlejnek, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
doc. Ing. Petr Kašpar, CSc.
Kybernetika a robotika čt 11. 3. 14.30-16.30 on-line, MS Teams doc. Ing. Zdeněk Hurák, Ph.D.
Ing. Martin Hlinovský, Ph.D.
prof. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D.
prof. Ing. Michael Šebek, DrSc.
prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.
Elektrotechnika, energetika a management čt 11. 3. 15.00-17.00 on-line, MS Teams prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.
doc. Dr. Ing. Jan Kyncl
Ing. Jan Bauer, Ph.D.
doc. Ing. Karel Dušek, Ph.D.
Elektronika a komunikace čt 11. 3. 15.30-17.30 on-line, MS Teams prof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D.
doc. Ing. Stanislav Vítek, Ph.D.
Letectví a kosmonautika čt 11. 3. 16.00-18.00 on-line, MS Teams doc. Ing. Jan Roháč, Ph.D.
Ing. Martin Šipoš, Ph.D.
Otevřená informatika čt 11. 3. 16.30-18.30 on-line, MS Teams prof. Ing. Jan Faigl, Ph.D.
Ing. Miloš Prágr
Bc. Jindřiška Deckerová

Včasná informace o magisterských programech vám napomůže ke správnému rozhodnuti k podání přihlášky (termín je 31. března 2021) a k dobré přípravě na přijímací zkoušku. Přijímací zkouška je pro každý magisterský program specifická.

Připojte se a využijte tuto jedinečnou možnost informace a besed o magisterských programech, které vás zajímají.


Je možné, že z prezentací bude pořizován záznam; prvních zhruba 30 minut proběhne přehledové představení daného programu.