Fakulta elektrotechnická ČVUT koordinuje evropský projekt Lubricoat s rozpočtem více než 50 mil Kč.

Projekt Lubricoat podaný v rámci výzvy mERA-Net byl přijat k financování. Cílem projektu je vývoj nového typu samomazných vrstev, které snižují tření pomocí formování dvourozměrných lubrikantů během mechanického namáhání. „Na FEL ČVUT se budeme věnovat hlavně atomistickým simulacím tření a nanostrukturnímu designu vrstev,“ říká koordinátor projektu prof. Tomáš Polcar ze Skupiny pokročilých materiálů na Katedře řídicí techniky .

Aplikační potenciál projektu dokládá i finanční podpora firem z Německa a Španělska (více jak 17 milionů Kč), které budou aplikovat samomazné vrstvy v potravinářském a chemickém průmyslu. Celkový rozpočet projektu přesahuje 50 milionů Kč.