FEL na konferenci LIFMAT představí technologie pro řízení životního stylu

Dovolujeme si vás pozvat na první ročník konference LIFMAT 2021 - Moderní technologie v medicíně a řízení životního stylu, která proběhne virtuálně 8. dubna 2021 od 9.00 pod záštitou Fakulty elektrotechnické ČVUT, 1. Lékařské fakulty UK, Ministerstva zdravotnictví ČR a dalších institucí.

Cílem konference LIFMAT 2021 je propojit odborníky a společnosti, které se zabývají telemedicínou a změnou životního stylu. A konfrontovat stávající praxi se zkušenostmi ze zahraničí. Mezi osobnostmi se objeví mimo jiné internista – obezitolog prof. Štěpán Svačina, olympionik Martin Doktor, kardiolog a profesionální kouč doc. Vladimír Tuka, dr. Tomáš Šebek či obezitolog doc. Martin Matoulek. Technologické sekci bude předsedat doc. Daniel Novák z katedry kybernetiky FEL, který bude mluvit o aplikaci umělé inteligence v digitální terapii.

Z konkrétních projektů Fakulty elektrotechnické ČVUT se v posterové sekci představí edukační hra studenta Benjamina Hejla MyDiabetic. Tato aplikace pro děti, kterým byla diagnostikována cukrovka prvního typu, vzniká pod záštitou doc. Daniela Nováka. Dalšími odbornými tématy budou Diagnostika vývojových poruch učení s využitím technologie ke sledování očních pohybů od autora dr. Vratislava Fabiana, a Kontinuální monitorování pohybové aktivity pro léčbu psychiatrických pacientů od Ing.Jakuba Schneidera, Predikce klinického vyústění u neurologických a psychiatrických onemocnění od dr. Eduarda Baksteina a příspěvek Ing. Jindřicha Prokopa Neural chatbots for smoking cessation cognitive behavioural therapy delivery.

Pro studenty platí výrazně zvýhodněné vstupné!

Více informací najdete zde