Kurz praktické elektroniky – již popáté pořádaný pro naše prváky

S ideou předsemestrálního kurzu, který nové studenty FEL ČVUT seznámí se základními principy elektrotechniky a elektronickými prvky, přišel před pěti lety doc. Fischer z katedry měření. Vystavěl týdenní kurz sestávající z přednášek a praktických cvičení, kde se noví studenti nenásilnou formou seznamují s základními obvody, zapojeními a součástkami. Byť je kurz zamýšlen především pro gymnazisty, navštěvují kurzy i absolventi středních odborných škol.

Vedle odborné průpravy se takto noví studenti potkají a navážou kontakty se svými spolužáky dříve, než spolu usednou na své první regulérně rozvrhované přednášce; přesto se již jedná o režim plně vysokoškolský, v devadesátiminutových blocích přednášek a cvičení. Součástí programu jsou i setkání se studenty z vyšších ročníků, kteří svým novým kolegům sdělují osobní zkušenosti a doporučení k životu na fakultě a studiu samotnému.


foto: BcA. Petr Neugebauer, SVTI FEL ČVUT

První běhy kurzu byly cílené na prváky studijního programu Kybernetika a robotika; od třetího ročníku se začali organizačně zapojovat i kolegové z jiných kateder se zaměřením na další studijní programy a to Elektronika a komunikace, Lékařská elektronika a bioinformatika a Elektrotechnika, energetika a management.

V letošním pátém ročníku Kurzem praktické elektroniky ve dvou týdnech prošlo přes 80 studentů ve 4 skupinách. Kolegové ze studijního programu Elektrotechnika, energetika a management tento rok pořádali kurz v mírně pozměněné podobě a organizačné samostatně pod názvem Úvod do elektrotechniky, jehož součástí byly i motivační exkurze zaměřené na velké technologické celky typické pro silnoproudou elektrotechniku.


foto: Ing. Jan Sláma, OVV-PR FEL ČVUT