Pozvánka na profesorskou a habilitační přednášku

Ve středu 10. listopadu 2021 proběhne profesorská přednáška doc. Ing. Alexandera Kromky, Ph.D., Dr.Sc. a habilitační přednáška Ing. Milana Petríka, Ph.D. Obě přednášky jsou veřejné, pořádané v místnosti T2: D3-209 i vzdáleně prostřednictvím YouTube. Zejména pro studentky a studenty, kteří se zajímají o vědeckou kariéru, mohou být tyto akce inspirativní přípravou.

Ve své profesorské přednášce před Vědeckou radou FEL ČVUT se doc. Ing. Alexander Kromka, Ph.D., Dr.Sc z FZÚ AV ČR a FSV ČVUT zaměří na téma Technologické výzvy v růstu diamantových vrstev chemickou depozicí z par plynů v oboru aplikovaná fyzika. Sledovat ji můžete od 14:30 hodin na Youtube kanále FEL ČVUT.

Na habitační přednášce Ing. Milana Petríka, Ph.D. z Technické fakulty České zemědělské univerzity proběhne prezentace a obhajoba habilitační práce v oboru aplikované matematiky pod názvem Úplně uspořádané moniody a trojúhelníkové normy (Totally Ordered Monoids and Triangular Norms). Sledovat ji můžete od 13:00 Youtube kanále FEL ČVUT.