Budoucnost Kampusu Dejvice

Kampus Dejvice projde proměnou, která z něj má učinit místo nejenom ke studiu, ale také inspirativní živé prostředí, kde budou studenti i pedagogové (ale nejenom oni) rádi trávit volný čas. Od včerejška až do konce března máte možnost ovlivnit budoucí podobu areálu tím, že vyplníte dotazník Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), který má celý projekt na starosti. Dotazník zjišťuje, jak lidé vnímají celý Kampus a jeho veřejná prostranství, co se jim tam líbí a nelíbí nebo jaké aktivity jim v prostoru chybí.

Proces postoupil do fáze participace, která probíhá ve formě dotazníku.