Dr. Zuzana Kúkelová získala prestižní grant JUNIOR STAR od GA ČR

Granty JUNIOR STAR, které 2. listopadu 2021 udělila Grantová agentura České republiky (GA ČR), mají podpořit excelenci u začínajících vynikajících vědců. Své projekty základního výzkumu, od kterých se očekává, že budou mít nezanedbatelný vědecký dopad ve světovém měřítku, bude moci díky tomu během následujících pěti let financovat i výzkumnice z Fakulty elektrotechnické ČVUT, RNDr. Zuzana Kúkelová, Ph.D., s projektem Nová generace algoritmů pro řešení problémů geometrie kamer.

Dr. Kúkelová působí na katedry kybernetiky ve Skupině vizuálního rozpoznávání, kterou vede prof. Jiří Matas. Na FEL ČVUT tak budou působit již tři nositelé tohoto prestižního ocenění. V roce 2020 se je podařilo získat doktoru Giorgiosu Toliasovi (rovněž ze Skupiny vizuálního rozpoznávání katedry kybernetiky) a doc. Miloslavu Čapkovi z katedry elektromagnetického pole.

Pětileté projekty s rozpočtem až 25 milionů Kč mají za cíl podpořit ty nejlepší začínající vědce do 8 let od získání titulu Ph.D. Umožní jim jednak se věnovat vlastním vědeckým tématům, ale také založit vlastní výzkumnou skupinu. V druhém ročníku soutěže JUNIOR STAR je doporučeno k financování celkem 16 projektů z celkem 315 podaných návrhů. Polovina podpořených projektů bude řešena od příštího roku na Akademii věd České republiky, tři projekty na Masarykově univerzitě v Brně a dva na Českém vysokém učení technickém v Praze. Po jednom projektu pak na České zemědělské univerzitě v Praze, Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

Z šestnácti vybraných vysoce výběrových projektů pouze jeden, dr. Zuzany Kúkelové, spadá do oblasti informatiky. Druhým oceněným z ČVUT je Ing. Tomáš Fíla, Ph.D. z Fakulty dopravní s projektem Dynamika rázů s využitím rychlé rentgenové radiografie a zábleskového rentgenového zdroje.

Další informace o grantech JUNIOR STAR od GA ČR najdete prostřednictvím odkazu https://gacr.cz/prestizni-granty-junior-star-ziska-16-zacinajicich-vedcu/