Pozvánka na profesorskou a habilitační přednášku

Ve středu 13. října 2021 proběhne profesorská přednáška doc. Ing. Jiřího Jakovenka, Ph.D. a habilitační přednáška Ing. Jan Švihlíka, Ph.D. Obě přednášky jsou veřejné, pořádané v místnosti T2: D3-209 i vzdáleně prostřednictvím MS Teams nebo YouTube. Zejména pro studentky a studenty, kteří se zajímají o vědeckou kariéru, mohou být tyto akce inspirativní přípravou.

Ve své profesorské přednášce před Vědeckou radou FEL ČVUT se doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D. z Katedry mikroelektroniky FEL ČVUT zaměří na téma Nových metod při návrhu integrovaných struktur a obvodů v oboru elektroniky a lékařské techniky. Sledovat ji můžete od 14:30 hodin pod tímto odkazem.


doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.

Na habilitační přednášce Ing. Jana Švihlíka, Ph.D. z Katedry teorie obvodů FEL ČVUT proběhne prezentace a obhajoba habilitační práce v oboru radioelektroniky s názvem Analýza, modelování a rekonstrukce vědeckých obrazových dat. Sledovat ji můžete od 13:00 pod tímto odkazem.


Ing. Jan Švihlík, Ph.D.