Ztraceni v útrobách fakulty? Vyzkoušejte novou online navigaci!

Na Fakultě elektrotechnické vzniká v rámci diplomové práce studentů pilotní verze indoor QR navigačního systému, který usnadňuje orientaci návštěvníkům složitých komplexů budov. V tuto chvíli je systém využitelný v prostorách FEL v Dejvicích, kde jsou již na chodbách umístěny QR kódy. Velmi snadno je ale rozšiřitelný i na další budovy, jako jsou nemocnice nebo obchodní centra, neboť umožňuje volbu bezbariérového přístupu a preferenci výtahu. Aplikace funguje online, pro její používání je tedy třeba pouze připojení k internetu, není vyžadována speciální instalace. Navigace může usnadnit orientaci i účastníkům Dnů otevřených dveří nebo, díky anglické verzi, zahraničním studentům. Nyní funguje primárně za účelem testování pilotního projektu.

Indoor QR navigační systém vznikl na Katedře měření Fakulty elektrotechnické jako diplomová a bakalářská práce studentů Richarda Burkoně a Davida Krejčího pod vedením Ing. Martina Šipoše, Ph.D. V současné podobě dokáže pomoci každému, kdo se potřebuje rychle a snadno zorientovat v budově fakulty v Dejvicích. Cílem je usnadnit hledání místností a cest do poslucháren, laboratoří nebo sociálních zařízení. 

„Často se setkáváme s tím, že informujeme studenty například o zkouškách v konkrétní místnosti a oni přesně neví, kde danou místnost najít. Tento navigační systém jim hledání usnadní. Kromě funkce hledání trasy umí vyhledávat i místnosti a funguje i v momentě, kdy se člověk ztratí. Stačí jen naskenovat nejbližší QR kód a aplikace přeplánuje cestu do cíle,“ přibližuje fungování navigace dr. Šipoš.

Aplikace je založena na QR kódech a označení místností. Nejrychlejší cesta je naskenovat daný QR kód mobilním fotoaparátem, otevřít v prohlížeči, zadat cíl, preference a zahájit navigaci. Další možností je zadání adresy iqnavs.fel.cvut.cz, vyplnění startovní pozice (například vchod, bufet, toalety, C3-52), cílové pozice a taktéž zahájit navigaci. Kromě samotné navigace si může uživatel aplikace prostudovat rozsáhlé plány všech pater fakultní budovy.

„Jedná se o pilotní projekt, který chceme během léta usilovně testovat, na konci prázdnin opravit případné nedostatky a být připraveni na začínající semestr. Tímto bychom rádi oslovili zaměstnance, studenty i návštěvníky, aby neváhali navigační systém vyzkoušet a poskytnout nám zpětnou vazbu. Díky tomu se nám podaří vyladit skutečně užitečný nástroj. Zpětnou vazbu můžete zasílat skrze aplikaci po ukončení navigace,“ vzkazuje dr. Šipoš.