Na Den vzácných onemocnění se rozsvítí budovy po celém světě, letos se přidá i FEL

28. února 2021 je Den vzácných onemocnění. V tento den si po celém světě připomínáme osudy těch, jimž do života vstoupilo vzácné onemocnění, i ty, kdo o ně pečují, jejich rodiny, lékaře, sestry, terapeuty i všechny další, kteří jim pomáhají zvládat život s nemoci. Symbolicky se k připomínce tohoto dne rozsvěcejí stovky budov po celém světě, památky, veřejné instituce i jiné významné stavby. Budova Fakulty elektrotechnické ČVUT v Dejvicích mezi nimi nebude chybět.

Lidé se vzácným onemocněním a jejich rodiny čelí mnoha obtížím. Některé jsou dány povahou těchto nemocí, jejich vzácností: o těchto chorobách se málo ví, a to i mezi lékaři, jen na zlomek z nich existuje lék, pacienti se svou diagnózu dozvídají často pozdě, obtížně hledají odpovídající zdravotní péči nebo sociální podporu. Jiné vycházejí z postojů lidí v každodenním životě. Tím prvním, co můžeme udělat všichni, je vzít na vědomí, že lidé se vzácnými onemocněními existují. Uvědomit si, že patří do života naší společnosti, i když je jejich život v mnohém odlišný.