Doc. Chum a doc. Hudec byli jmenováni profesory

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval 15. prosince 2021 na návrh vědeckých a uměleckých rad vysokých škol 80 nových profesorek a profesorů vysokých škol. Rozhodnutí prezidenta republiky podléhá kontrasignaci předsedou vlády. Jmenovací dekrety předá ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Dle informací z MŠMT je slavnostní předání dekretů zatím plánováno na druhou polovinu ledna 2022, ale záleží na epidemiologické situaci.

Na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze bylo jmenováno 11 profesorů, z toho dva z naší fakulty, doc. Mgr. Ondřej Chum, Ph.D. a doc. RNDr. René Hudec, CSc.


doc. Mgr. Ondřej Chum, Ph.D.

Profesorská přednáška doc. Chuma z Katedry kybernetiky FEL ČVUT před Vědeckou radou FEL ČVUT byla zaměřena na téma svého výzkumu v oblasti vyhledávání obrázků ve velkých databázích.


doc. RNDr. René Hudec, CSc.
foto: AV ČR

doc. Hudec před Vědeckou radou FEL ČVUT předstoupil s přednáškou na téma: „Rentgenové teleskopy: okno do vesmíru”.