Pozvánka na profesorskou a habilitační přednášku

Ve středu 9. června 2021 proběhne profesorská přednáška doc. Mgr. Ondřeje Chuma, Ph.D. a habilitační přednáška RNDr. Lukáše Chrpy, Ph.D. Obě přednášky jsou veřejné a letos pořádané vzdáleně prostřednictvím MS Teams nebo YouTube. Zejména pro studentky a studenty, kteří se zajímají o vědeckou kariéru, mohou být tyto akce inspirativní přípravou.

Ve své profesorské přednášce před Vědeckou radou FEL ČVUT se doc. Mgr. Ondřej Chum, Ph.D. z Katedry kybernetiky FEL ČVUT zaměří na téma svého výzkumu v oblasti vyhledávání obrázků ve velkých databázích. Sledovat ji můžete od 14. hodin pod tímto odkazem.

doc. Mgr. Ondřej Chum, Ph.D.

Na habilitační přednášce RNDr. Lukáše Chrpy, Ph.D z Katedry počítačů FEL ČVUT proběhne prezentace a obhajoba habilitační práce z oboru výpočetní techniky a informatiky s názvem Efektivní modelování a reformulace plánovacích úloh. Sledovat ji můžete od 13. hodin pod tímto odkazem.