Nové studijní materiály doc. Bednaříka k předmětu Fyzika 2

Na základě dlouhodobých přání studentů a díky podpoře z projektu RPAPS 2020 připravil doc. Michal Bednařík z katedry fyziky ucelený soubor studijních textů k předmětu Fyzika 2, který je jedním ze základních předmětů v bakalářském studiu na FEL ČVUT. Soubor studijních textů plně pokrývá aktuální osnovy Fyziky 2 a navazuje na již publikovaná skripta pro Fyziku 1. Studijní texty jsou napsány v celkovém rozsahu 333 stran a obsahují 188 obrázků. Jednotlivé části představují stručnou, čtenářsky přístupnou a současně odborně výstižnou formou tato témata: Termodynamika, Vlnová fyzika, Geometrická optika, Úvod do kvantové mechaniky a Úvod do jaderné fyziky. Velkým přínosem tohoto studijního materiálu je skutečnost, že studenti se během přednášek budou moci více věnovat pochopení fyzikálních jevů a zákonitostí místo snaze si zaznamenat poznámky z přednášené látky. Čtenáři proto jistě ocení i zpracování po vizuální stránce, kdy je text doplněn řadou vysvětlujících ilustrací, kde klíčové pojmy a důležitá tvrzení jsou dobře označeny a kde je i prostor pro poznámky po straně studijního textu. Studijní texty budou v elektronické podobě volně k dispozici všem studentům i ostatním čtenářům zajímajících se o příslušné partie fyziky.