PadPat ve finále Transfera Technology Day

Fakulta elektrotechnická ČVUT měla zastoupení v rámci 2. ročníku národní soutěže Transfera Technology Day, která letos proběhla 21. října v Národní technické knihovně. Sošku za finálovou účast si odnesl projekt Podložka pro snímání zatížení a polohy pacienta (PadPat) autorů doc. Ing. Lukáše Vojtěcha, Ph.D., a Ing. Marka Nerudy, Ph.D. z katedry telekomunikační techniky.

Porota složená ze zástupců byznys komunity, investorů a organizátorů hodnotila komerční potenciál výzkumných projektů z českých vysokých škol a ostatních výzkumných organizací.

Cílem akce je propojení byznysu a vědy za účelem získání zpětné vazby ke komerční připravenosti projektů a do budoucna i získání finančních prostředků pro perspektivní vědecké projekty.

„Naše účast ve finále této celostátní soutěže byla nejen oceněním naší práce, ale nabídla nám i zajímavou příležitost, jak prezentovat jeden z výsledků výzkumných aktivit, které na fakultě řešíme. Nešlo jen o technické řešení, ale především o jeho ekonomickou stránku a možnosti uplatnění v praxi. Velký dík patří i kolegům z rektorátu, kteří nám byli nápomocni při přípravě videoprezentace projektu, která byla myslím svěží a jiná, než bývá zvykem,“ uvedl spoluautor doc. Lukáš Vojtěch.

Oba výzkumníci z katedry telekomunikační techniky budou i nadále usilovat o to, aby se podložka PadPat prosadila do pečovatelské praxe. Nedetekované pády z lůžka, nebo vznik proleženin jsou zbytečné komplikace, které může jejich řešení omezit. Dosavadní zpětná vazba z pečovatelské praxe je skvělá a autoři věří, že PadPat nalezne svého investora a výrobce.

V rámci soutěže bylo vybráno do finále 13 vědecko-výzkumných projektů. Projekty, které se kvalifikovaly do závěrečného finále, mohou používat označení FINALISTA TRANSFERA TECHNOLOGY DAY 2021. Osvědčení je známkou kvality a může pomoci se zajištěním nejen finanční podpory. Finálové projekty také dostanou pozvánku do programu Technologické inkubace agentury CzechInvest, která na každý projekt může uvolnit až 5 milionů korun.

V rámci 2. ročníku národní soutěže Transfera Technology Day letos zvítězily tablety na čištění kontaminovaných vod. Druhé místo získala mikroemulze na čištění historických materiálů a bronzovou pozici obsadil projekt na stanovování přítomnosti bakterií v plodové vodě.

Máte-li také takový projekt, obraťte se na inkubator@cvut.cz, rádi vám pomohou.

Foto, zdroj: spolek Transfera.cz